List Icon
Archiv Mailingliste

2019 bis Juli 2022  2018  | 2017 2016 2015 | 2014 | 2013

Die Mailingliste ist seit Juli 2022 geschlossen, dient aber weiterhin als Informationsarchiv zu QF-Test.
Wenn Sie über Neuerungen zu QF-Test informiert bleiben wollen, können Sie einfach unseren Newsletter abonnieren:
Newsletter abonnieren


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[QF-Test] QF-Test: Question about opened external windows


  • Subject: [QF-Test] QF-Test: Question about opened external windows
  • From: "LISOWSKA, Justyna" <Justyna.LISOWSKA@?.com>
  • Date: Fri, 18 Mar 2016 08:27:32 +0000

 

Hello,

 

I’m using QF-Test for testing some documentation/drawings archiving environment. One of options used during test scenarios is to open documents or save searching results to file. For this reason some windows opened by external tools like Excel or Adobe  appears.

And here comes the question: is there any possibility to close from QF-Test these external windows? Any script or something? Because after a whole test suite many “scratch” is left.

 

I will really appreciate your answer and help!

 

Vielen Gruessen,

Justyna Lisowska

--
MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o.
Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS 0000286892, NIP: 8133521239 Kapital zakladowy: PLN 20.300.000, 00.

The information contained in this email is private and confidential and is intended for named recipients only.
If you are not the intended recipient, please delete it and inform the sender immediately.
You must not copy, distribute or use it for any other purpose.
MTU Aero Engines Polska Sp. z o. o. does not accept responsibility for changes made to this email after it was sent.

Informacje zawarte w niniejszej korespondencji elektronicznej maja charakter prywatny i poufny oraz przeznaczone sa wylacznie dla wskazanych adresatów.
Jesli nie jestes adresatem tej wiadomosci, prosimy niezwlocznie o jego skasowanie oraz poinformowanie nadawcy.
Wykonywanie kopii, dystrybucja lub uzywanie do innych celów niniejszego maila jest zabronione.
MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za zmiany wiadomosci dokonane po jej wyslaniu.