2018 bis heute | 2017 2016 2015 2014 | 2013 | 2012

Mailingliste - Einträge 2018 bis heute

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:SimSun;
        panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;}
@font-face
        {font-family:SimSun;
        panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"\@SimSun";
        panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Arial","sans-serif";
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="DE" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"">Hi,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"">hello once more  </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Wingdings">J</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"">
 I have another question: is there any possibility to test drag and drop operation from Windows system to our tested system? It is just putting file from Windows for example Desktop to our tested application. Or is there any other way, how this situation could
 be simulated?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"">Thanks a lot for your help !<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-fareast-language:DE">Z wyrazami szacunku / Best Regards<br>
<br>
<b>Justyna Lisowska<br>
</b>MTU Aero Engines Polska Sp. z o. o. <br>
Tajcina 108<br>
36 - 002 Jasionka<br>
Polen<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-fareast-language:DE">Tel +48 17 7710 311<br>
</span><u><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:blue;mso-fareast-language:DE">mailto:justyna.lisowska@mtupolska.com<br>
http://www.mtu.de</span></u><b><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:DE"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="PL"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">--</span><br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver"><strong>MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o.</strong></span><br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS 0000286892, NIP: 8133521239 Kapital zakladowy: PLN 20.300.000, 00.</span><br>
<br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">The information contained in this email is private and confidential and is intended for named recipients only.</span><br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">If you are not the intended recipient, please delete it and inform the sender immediately.</span><br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">You must not copy, distribute or use it for any other purpose.</span><br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">MTU Aero Engines Polska Sp. z o. o. does not accept responsibility for changes made to this email after it was sent.</span><br>
<br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">Informacje zawarte w niniejszej korespondencji elektronicznej maja charakter prywatny i poufny oraz przeznaczone sa wylacznie dla wskazanych adresatw.</span><br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">Jesli nie jestes adresatem tej wiadomosci, prosimy niezwlocznie o jego skasowanie oraz poinformowanie nadawcy.</span><br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">Wykonywanie kopii, dystrybucja lub uzywanie do innych celw niniejszego maila jest zabronione.</span><br>
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial";
color:silver">MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za zmiany wiadomosci dokonane po jej wyslaniu.</span><br>
</body>
</html>