2019 up to now | 2018 2017  |  2016  | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Mailing List - Entries of 2013


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[QF-Test] Usage of separate instances of WEB browser


  • Subject: [QF-Test] Usage of separate instances of WEB browser
  • From: Kodric Drago <kodric@?.si>
  • Date: Tue, 5 Nov 2013 12:29:05 +0100

Hello,
I wonder if someone could help me.
I wish to start QFTest (WEB test in browser) in batch mode with two threads.
Each thread has to start separate instance of browser (manual equivalent "~/firefox/firefox -no-remote -P <profile_name>"). Problem is, that I do not know, how to set QFTest step "Perform browser settings".
Thank you in advance.
Drago Kodric
IskraTel
Ljubljanska c. 24a
4000 Kranj Slovenia
 

  ________________________________  
This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee. Any unauthorised use, review, retransmissions, dissemination, copying or other use of this information by persons or entities other than the intended recipient is strictly prohibited.

To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge lahko vsebujejo informacije zaupne narave in so namenjene izključno naslovniku. Fizični ali pravni osebi, ki ni naslovnik, je kakršnakoli nepooblaščena uporaba, pregledovanje, pošiljanje, razširjanje, kopiranje ali drug način razpolaganja z vsebino sporočila strogo prepovedana.